תמונות היסטוריות מלפני 40 – 50 שנה – צילום ברוך אוביץ-סידרה 3

אדמו"ר מזוועהיל בעל "יקרה מלכא" זי"ע
אב ובן אדמו"ר הזקן מנדבורנה ואדמו"ר ה"דבר חיים" מנדבורנה זי"ע
אדמו"ר מראחוב מרמת גן זי"ע
האדמו"ר הזקן מנדבורנה זי"ע בבר מצוה של נינו אד"ש
האדמו"ר מקוידינוב זי"ע
אדמו"ר מקוידינוב זי"ע עם גיסו אדמו"ר מנאראל זי"ע
אדמו"ר מרחמסטריווקא הרה"ק ר' יוחנן זי"ע בדרכו לכותל המערבי
אדמו"ר מנאראל זי"ע
אד"ש בעלזא בהושנא רבא בדרכו לבית מדרשו ברחוב אגרפס בשנת תשכ"ט
אדמו"ר מביאלה בעל "חלקת יהושע" זי"ע בהלוויתו של ראב"ד העדה החרדית הגר"י יונגרז זי"ע
אדמו"ר מ"תודות אהרן" זי"ע בהלוויתו של ראב"ד העדה החרדית הגר"י יונגרז זי"ע
אדמו"ר מביאלה בעל " חלקת יהושע" זי"ע
אדמו"ר מסלונים בעל "ברכת אברהם"" זי"ע בכותל המערבי בברכת כהנים
אדמו"ר מאלכסנדר זי"ע
אדמו"ר מאלכסנדר זי"ע עם גאב"ד וואסלוי תל אביב זי"ע
אדמו"ר הזקן מנדבורנה זי"ע מנגן בכינו בחנוכה תשל"א
אדמו"ר באר יעקב מנדבורנה זי"ע בכותל המערבי
אדמו"ר מערלוי זי"ע והגאון הצדיק ר' שלום אייזן זי"ע
אדמו"ר הגר"י מרחמיסטריווקא זי"ע
אדמו"ר מבוסטון זי"ע
אדמו"ר מסטרוזניץ זי"ע
אדמו"ר מטשערנובל הרה"צ ר' זושא זי"ע עם גאב"ד ריסקווא זי"ע
אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זי"ע ביציאה מניחום אבלים על פטירטו הטראגית ה"חכם צבי" זי"ע
אדמן"ר מנדבורנה זי"ע ואחיו אדמו"ר מנדבורנה חדרה זי"ע על ציון האר"י הקדוש
אדמו"ר מנאראל זי"ע וגיסו אדמו"ר מקודינוב זי"ע
אדמורי"ם מביאלה רחמיסריווקא זי"ע
אדמו"ר מספינקא בני ברק זי"ע בתפילה בכותל המערבי תשל"ב
אדמו"ר מספינקא בני ברק זי"ע