תמונות היסטוריות מלפני 40 – 50 שנה – צילום ברוך אוביץ-סידרה 2

אדמו"ר הזקן מנדבורנה זי"ע ונינו אד"ש קרעטשניף
אדמו"ר מסרט ויזניץ זי"ע בעל ה"חכמת אליעזר"
אדמו"ר ממכנובקה זי"ע בכנס נגד התרת הממזרים ה"י
אדמו"ר מאשלג זי"ע ובנו אד"ש
הגר"ש וואזנר זי"ע
אדמו"ר ה"פני מנחם" מגור זי"ע
אדמו"ר בעל החלקת יהושע מביאלה זי"ע
אדמו"ר ה"לב שמחה" מגור זי"ע
אדמו"ר מערלוי זי"ע
הגר"ש וואזנר ורב העיר בני ברק הגר"י לנדא זי"ע בכנס נגד התרת הממזרים
האדמו"ר בעל ה"ברכת אברהם" וחתנו בעל ה"נתיבות שלום" מסלונים זי"ע
אדמו"ר מסרט ויזניץ זי"ע בעל ה"חכמת אליעזר"
הגאון הצדיק ר' בן ציון אפטר זי"ע מגדולי וחשובי חסידי ברסלב בארה"ק
אדמו"ר מסרט ויזניץ זי"ע בעל ה"חכמת אליעזר"
אדמו"ר מסרט ויזניץ זי"ע בעל ה"חכמת אליעזר"
רב ואב"ד נווה אחיעזר זי"ע
אדמו"ר הזקן מנדבורנה זי"ע
אדמו"ר מפיצבורג זי"ע ובנו אד"ש
אדמו"ר מטולנא זי"ע
אדמו"ר מטולנא זי"ע
הגאון הצדיק ר' שלום שבדרון זי"ע
אדמו"ר ר' משה מרדכי מלעלוב זי"ע
אדמו"ר ה"בית ישראל" זי"ע
האדמו"ר מזלאטשוב זי"ע בתפילה בבית החיים בטבריה
אדמו"ר מסטריקוב זי"ע
אדמו"ר מקלוזנבורג זי"ע בביקור אצל הבית ישראל מגור
אדמו"ר מסרט ויזניץ זי"ע בעל ה"חכמת אליעזר"
אדמו"ר ר' משה מרדכי מלעלוב זי"ע
אדמו"ר מסרט ויזניץ זי"ע בעל ה"חכמת אליעזר"
אדמו"ר ר' חיים מרדכי מנדבורנה זי"ע בציון האר"י בצפת