תמונות נדירות מלפני 15-20 שנה

הגה"צ ר משה שלאס זי"ע המכונה ה"חפץ חיים" הקטן
הגאון הגדול ר' שמואל בירנבוים זצ"ל ר"י מיר ארה"ב בשיעור בכולל "אהבת תורה" בירושלים
ביקור האדמו"ר מקרעטשניף אצל האדמו"ר מבעלז
ביקור גאב"ד אנטווערפן זצ"ל אצל גיסו האדמו"ר מויזניץ בעל ה"ישועות משה" זצ"ל

ביקור גאב"ד אנטווערפן זצ"ל אצל האדמו"ר מבעלז שליט"א
ביקור גאב"ד אונגווער זי"ע בעל "משנה הלכות" אצל האדמו"ר מבעלז שליט"א

ביקור גאב"ד אונגווער זי"ע בעל "משנה הלכות" אצל מרן זצ"ל
ביקור האדמו"ר מויזניץ בעל ה"ישועות משה" אצל חתנו האדמור מבעלז שליט"א