ביקור הרב ברוך אוביץ אצל גאב"ד ירושלים לרגל אשפוזו בבית חולים הדסה עין כרם נא ללהמשיך להתפלל לרפואתו השלימה ברוך משה יעקב בן מרים